ביטוח אחריות מקצועית לחברי הפ"י 2018

ביטוח אחריות מקצועית לחברי הפ"י 2018

פרטים אישיים

מידע מקצועי ותביעות

ביטוח אחריות מקצועית

כיסוי אחריות אבחון לנשק

הצהרת מבוטח

1. אני מצהיר/ה בזה שכל הפרטים הנ"ל הם נכונים ומלאים בכל המובנים ולא העלמתי עובדה בעלת חשיבות שצריך היה להודיע או להביא לידיעת המבטחים ואני מסכים/ה שהצעה והצהרה זו תהווה את הבסיס לחוזה ביני ובין המבטחים.

2. השאלות הינן שאלות מהותיות.

3. הכיסוי הביטוחי ייכנס לתוקף רק לאחר ביצוע תשלום וקבלת הודעת דואר אלקטרוני עם אישור סופי.

ייעוץ ובירור תביעות קיימות או פוטנציאליות

לצערנו לא ניתן להמשיך ולמלא את הטופס

נא לפנות אל ברוריה/אביבה בטלפון: 03-9181000 .

על מנת שנוכל לייעץ לך בנושא.

תודה

מועד תחילת הביטוח

תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים
הנחה
סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין

מדיניות ביטול עסקה:
א. אם יבטל תוך 7 ימים יקבל הרוכש את כל כספו בחזרה.
ב. אם יבטל לאחר 7 ימים ועד 30 ימים לאחר הרכישה יקבל את כספו בחזרה בניכוי עלות חודש 1 של הביטוח.
ג. ביטול לאחר 30 ימים – לפי תקופת שימוש בפועל.